Hľadať

Profi stroje BOMAG

Profi stroje BOMAG

Bomag je svetovým lídrom na trhu vibračnej techniky. Ponúka širokú škálu strojov na hutnenie zemín, asfaltu a odpadu. Vibračné dusadlá (pechy) Bomag majú uplatnenie pri hutnení základov, pilierov, násypov, výstavbe inžinierskych sietí. Vibračné dosky Bomag sú vhodné na zemné práce, hutnenie podloží a výkopov. S použitím kropenia sa vibračné dosky Bomag používajú na údržbu a opravy živičných povrchov. Reverzné vibračné dosky Bomag sa používajú pri hutnení násypov, stabilizačných podloží, pri úprave podloží pod betónové podlahy. Sú vhodné aj pri úprave podložia pod zámkové dlažby a s použitím tlmiacej platne aj na ich finálne zhutnenie.

Podkategórie

  • Vibračné pechy

    Pechy BOMAG majú uplatnenie všade tam, kde je požadované hutnenie hornín a zemín do väčších hĺbok, na ktoré už nestačia ľahké vibračné dosky. Pri pozemných stavbách: hutnenie podloží pod základy, základových pásov, hutnenie násypov a podobne. Pri inžinierskych sieťach hlavne vo výkopoch okolo potrubia a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov na prípravu podložia pred pokládkou finálnej vrstvy.

  • Jednosmerné vibračné dosky

    Spoločným konštrukčným znakom pre vibračné dosky Bomag je bezúdržbový vibračný systém, ktorý má vďaka olejovej náplni vysokú životnosť. Vibračná doska v rozsahu hmotností už od 65 kg zaručuje prenos vibrácií na podložie špeciálnou samočistiacou spodnou platňou. Platňa je vyhotovená zo špeciálnej zliatiny GGG 60 odolnej voči oteru. Pohon zabezpečujú profesionálne benzínové motory Honda alebo naftové motory Hatz. Vďaka odtlmeniu od vibrácií je zabezpečená dlhodobá spoľahlivosť motora.

  • Reverzné vibračné dosky

    K prednostiam reverzných vibračných dosiek Bomag patrí samočistiaca spodná platňa. Je vyhotovená zo špeciálnej zliatiny GGG 60 odolnej voči oteru. Hydraulické ovládanie dosky umožňuje veľmi jemné a citlivé ovládanie stroja s presnosťou na centimetre. Ovládacie madlo je výškovo nastavitelhé s aretačnou polohou pre transport. Odtlmenie madla voči vibráciám je jedinečným patentom Bomag-u. Ovládacie prvky ako sú smer a rýchlosť posuvu, vibrácie, počet otáčok, voľobeh a STOP motora sú združené na madle. Ako pohonné jednotky sú použité profesionálne benzínové motory Honda alebo naftové motory Hatz. Robustný rám s centrálne umiestneným širokým okom znižuje riziko poškodenia stroja pri manipulácii. Reverzné vibračné dosky Bomag majú široké uplatnenie pri hutnení násypov, stabilizačných podloží, základových pásov, pokládkach inžinierskych sietí, pri úprave podloží pod betónové podlahy, pri stavbe mostov a pod. Nachádzajú svoje uplatnenie tiež pri úprave podložia pod zámkové dlažby a pri ich finálnom zhutňovaní s použitím tlmiacej podložky.