Hľadať

Vibračné pechy

Vibračné pechy

Pechy BOMAG majú uplatnenie všade tam, kde je požadované hutnenie hornín a zemín do väčších hĺbok, na ktoré už nestačia ľahké vibračné dosky. Pri pozemných stavbách: hutnenie podloží pod základy, základových pásov, hutnenie násypov a podobne. Pri inžinierskych sieťach hlavne vo výkopoch okolo potrubia a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov na prípravu podložia pred pokládkou finálnej vrstvy.