Hľadať

Studená asfaltová zmes

Studená asfaltová zmes

Studená obalovaná asfaltová zmes so svojou jednoduchou aplikovateľnosťou je vhodná na dodatočné úpravy asfaltovaných povrchov poškodených rôznymi demoláciami ako aj na domáce využitie (chodníky, garážové plochy, podlahy vedľajších budov aj stajní), hoci aj svojpomocne. Studený asfalt má veľmi dobrú, takmer 100%-nú priľnavosť a optimálnu zrnitosť, ktoré zabezpečia tvorbu vynikajúcej trvácnej pokrývky. Vďaka zhtňovacím vlastnostiam materiálu, stabilizačný proces pokračuje aj po dokončení opravy výtlku, účinkom premávky. Studený asfalt sa časom ešte viac stabilizuje a zhutňuje.