Hľadať


IZOLÁCIE ZÁKLADOV

 

Penetral ALP -  Vytvára spojovací mostík pre ďalšie izolačné vrstvy. Preníká hlboko do podkladov. Samotný však izoláciu netvorí. Spotreba: 0,2 - 0,4kg/m2. Aplikácia: štetcom, valčekom, asfaltovým kartáčom. 

Lutex ATNAsfaltový tmel, k izoláciam základov údržbe a opravám zastaralých strešných krytín. Spotreba: 0,8 - 1kg/m2. Aplikácia: štetec, valček, kartáč, stierka, striekanie.

Gumoasfalt SA 27Zvislá izolácia a tmelenie špár, Dvojzložková tixotropná hmota. Izolácia proti tlakovej a netlakovej vode, zemnej vlhkosti k údržbe asfaltových povlakových krytín, tesnienie strešných detailov, k izoláciam kolmých stien, vyplňovanie kolmých, či sklonitých špár medzi betónovými panelmi. Spotreba: 5 kg/m2. Aplikácia: Stolárske hladítko, stierka.