Hľadať


AKO OPRAVIŤ VÝTLK?

V zimných mesiacoch sa na lokálnu výspravu výtlkov používa Studená asfaltová zmes Canader Mix. Asfaltová zmes je balená v 25 kg vreciach, čo je veľkou výhodou pri manipulácií. Pred aplikovaním doporučujeme zmes ponechať 10 hodín v temperovanom prostredí (10 °C). Hrany výtlku je potrebné zarezať "diamantovým" rezným kotúčom. Takto to robia profesionáli. Nutnosťou je odstrániť akékoľvek pohyblivé časti v opravovanom mieste aby mala studená zmes vačšiu príľavnosť k betónu. Rozostrite v hrúbke od 2 cm do 5 cm s navŕšením nad povrch vozovky o 2 cm. Zmes treba zhútniť napr. vibračnou doskou, pechom, autom, valcom, búchacou tyčou. V prípade opráv hlbších výtlkov je nutné zmes pokladať po vrstvách max. hrúbka 6 cm s následným riadnym zhutnením každej vrstvy zvlášť.

Pri opravách povrchu vozoviek za teplôt od -10 °C do +40 °C odporúčame použiť zmes DenBit RB 25kg  (kýbeľ), pri ktorej za týchto teplotných podmienok dochádza k rýchlejšej stabilizácii po aplikácii zmesí. Výhodou je aj lepšia kvalita pri používani bez akéhokoľvek ohraničenia a to v zmysle nájazdov, výjazdov.

V letných mesiacoch pracujeme s katebitom. Katebit PS je určený pre vysprávky aj plošné opravy poškodených asfaltových a betónových povrchov. Používa sa napríklad aj na menšie parkoviská. Balený v 200 l sude. Mieša sa s kyslím kamenivom (andesit, čadič) v pomere 3:2, pričom veľkosť kameniva je daná veľkosťou opravovanej plochy - frakcia 0/4 alebo 4/8. Po nanesení zmes treba ľahko zaprášiť jemnou kamennou drťou.