Hľadať

Asfaltovanie pomocou studenej obalovanej zmesi

Návod, ako si so studenou obalovanou zmesou jednoducho, rýchlo a svojpomocne opraviť výtlky, výmolyna zničenej ceste, ale tiež urobiť nájazd do garáže alebo opraviť zničený chodník

Vlastnosti a výhody studenej obalovanej zmesiPracovny postup studena asfaltova zmes

  • okamžitá spracovateľnosť za studena 
  • aplikačná teplota od - 12 °C do + 40 °C (podľa typu zmesi)
  • stabilná za vysokých teplôt
  • vhodná pre problémové časti komunikácií 
  • ľahká a bezstarostná aplikácia
  • vysoká trvanlivosť a odolnosť 
  • okamžité obnovenie dopravy 
  • vysoká príľnavosť


Jednoduchá aplikácia studenej obalovanej zmesi

1. Odstrániť akúkoľvek vegetáciu a voľný materiál

2. Vodu, ktorá stojí vo výmole, vymeťte metlou

3. Dieru naplnte studenou asfaltovou zmesou s mierným navýšením (odporúčame 2 cm nad povrch cestnej komunikácie)

4. Studenú asfaltovú zmes roztiahnite pomocou lopaty alebo hrablí

5. Jednoducho opravenú dieru môžete zhútniť s lopatou, ručnými tyčami, kolesami automobilov, valcom alebo vybračnou doskou - podľa zataženia komunikácie

6. Napojenie opravenej časti k ostatnému povrchu vozovky vykonajte pásom STRATOS ARS 2